Site logo

Veelgestelde vragen werknemers

Voor niet gepensioneerden geldt vanaf 1 januari 2024 een plafond van 12.000 euro per jaar dat je via een flexi-job mag verdienen. Zodra dit bedrag bereikt is, word je op de rest wel belast. Volgens een berekening van de regering verdient de gemiddelde flexi-jobber nu 13,6 euro per uur en komt het plafond dus overeen met 880 uur onbelast bijverdienen. Flexwerk mag minimaal 3 uur en maximaal 9 uur op één dag. De regering wil werk maken van een onlineplatform waar je kan zien hoeveel uren je al gewerkt hebt als flexi-jobber.

Voor gepensioneerden (ouder dan 65 jaar) komt er geen plafond, zij kunnen onbelast bijverdienen zonder limiet. Voor vroeggepensioneerden komt er wel een plafond. De werkgever betaalt wel een werkgeversbijdrage van 28 procent op uw loon. Ben je jonger dan 65 jaar, dan is er een jaarlijkse limiet. Meer info daarover hier.

 

Ja. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale bijdragen. Je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Je betaalt 0 euro belastingen of sociale bijdragen. Let wel, sinds 1 januari 2024 is een limiet van 12.000 euro per jaar die je belastingsvrij kunt bijverdienen met een flexi-job. Boven de 12.000 word je dus wel belast.

Heel simpel: neen. Op je flexi-loon betaal je geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen. Je hoeft ze dus ook niet mee te nemen in je belastingaangifte. Daardoor kan je ook niet in een hogere belastingschijf terecht komen omdat je meer verdient. Let op! Via de werkgeversbijdrage weet de overheid hoeveel je op jaarbasis bijverdient (en of je dus al dan niet boven de 12.000 euro belastingsvrije som zit). De overheid werkt aan een online platform waar je exact kunt bijhouden hoeveel je al je al bijverdiend hebt.

Ja. Let wel op, je vakantiegeld is meteen inbegrepen in je flexi-loon. Als je een loon van 12,05 euro per uur krijgt is dat 11,19 euro loon en 0,86 (7,67%) euro vakantiegeld. In tegenstelling tot een gewone job krijg je dus geen apart vakantiegeld achteraf.

Flexi-prestaties geven recht op extra vakantiedagen. Die bouw je op bij je flexi-job-werkgever en moet je ook daar opnemen. En dus niet bij je vaste werkgever. Let op, als je een dag vakantie opneemt zal je die dag niet worden uitbetaald. Je hebt je vakantiegeld gekregen bij de uitbetaling van je loon en zal je niet nog eens extra krijgen. Je hebt dus wel het recht om thuis te blijven, maar je wordt die dag niet meer betaald.

Dat hangt af van de sector en het bijhorende paritair comité waarin je werkt. 

De sociale partners in PC 118 (bakkerij) komen bijvoorbeeld overeen een eindejaarspremie toe te kennen aan de arbeiders met minstens 1 maand dienst in de onderneming. Hierbij gaat het niet om dagcontracten. 

Per sector valt te bekijken of er recht is op een eindejaarspremie. 

Als je al langer dan 3 maanden aan de slag was met een flexi-job bij de start van je ouderschapsverlof, kan je ouderschapsverlof combineren met je flexi-job. Je moet dus al meer dan drie maanden bijverdienen met een flexi-job voor je in het ouderschapsverlof-systeem stapt.

Omgekeerd kan het niet. Als je bijvoorbeeld 4/5de werkt en 1/5de thuis bent in ouderschapsverlof kan je niet beginnen werken met een flexi-job. Je bent dan voor de RVA in overtreding en dreigt je uitkering voor je ouderschapsverlof te verliezen.

Twijfel je over je persoonlijke situatie? Neem contact op met jouw lokaal RVA-kantoor.

Neen. Doe je dat toch dan dreig je je uitkering te verliezen.

Ja. Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. 

De dagen die je nog uitbetaald wordt door je werkgever wel. Zo wordt je als bediende de eerste maand van ziekte nog door je werkgever uitbetaald. De dagen die door de mutualiteit worden betaald zijn niet gelijkgesteld.

Ja dat mag. Er is geen beperking op het aantal flexi-jobs, noch op de uren, noch op het loon dat je verdient. Heel interessant dus.

Dat is geen probleem, ten minste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kan niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

Neen, dat kan niet. Flexi-jobs in de horeca zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers die minstens 4/5de tewerkgesteld zijn.

Dat kan als je aan de voorwaarde voldoet dat je minstens 4/5de werkt in dienstverband. Dan is een combinatie mogelijk.

Neen, dat kan niet. Als je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt in België kan je geen flexi-job uitoefenen.

-dagen waarvoor je loon ontvangt, inclusief de periode met een verbrekingsvergoeding;
-dagen van moederschapsbescherming, moederschapsrust, vaderschaps- en adoptieverlof;
-tijdelijke werkloosheid door (medische) overmacht of technische stoornis;
economische werkloosheid;
-dagen tijdens de zomervakantie waarvoor je als tijdelijke leerkracht een uitgestelde bezoldiging ontvangt.

;

Meld aan (Werkgevers)

Registreer

Forgot Password

Winkelmand

Winkelwagen

MF Banner

Welkom bij My Flexi-Job, de n°1 in flexi-jobs in Vlaanderen, klik op de button hieronder om verder te gaan

Nieuwe website!

Onze website is onlangs volledig vernieuwt. Om van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken dient u uw browser cache leeg te maken.

Hier vindt informatie over hoe dat moet op uw toestel.

Nog vragen?
Stuur gerust een mailtje naar info@myflexijob.be

MF Banner